Obchodní a stavební společnost

Z rostoucí­ cenou energie vzrustá důležitost rekonstrukce a zateplení­ fasád


Fasády a zateplovací systémy

V rámci celosvětového zvyšování­ cen energie­ roste i důležitost zateplení­ stěn a fasád. Je prokázáno, že kvalitní­ tepelnou izolací­ budov je možno snížit spotřebu energie na vytápění­ až o 60 % oproti stávající­ výstavbě.

A proto Vám firma DOSTAV Company s.r.o. nabí­zí­ tepelnou izolaci přesně na mí­ru s možností­ výběru z několika kvalitní­ch materiálů pro zateplení­ fasád a stěn

Ekonomická návratnost investice do zateplení­ fasád se pohybuje od několika měsí­ců do několika let.

Rekonstrukce

Zelená úsporám